Укр
Сила в єдності!
Разом переможемо!
Мирного неба!
Все буде Україна!
Русский военный корабль иди на#@й
Сила в єдності!
Разом переможемо!
Мирного неба!
Все буде Україна!
Русский военный корабль иди на#@й

Конкурс финансовой отчетности СК Саламандра

ПрАТ «СК «Саламандра» (далі – Товариство) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «Саламандра» (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Документація з проведення Конкурсу надається усім бажаючим аудиторським фірмам у електронному вигляді на запит. Контактна особа: Суганяк Аліна Олександрівна, 0 800 501 644, a.nosyk@salamandra.ua.

1.    Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

          1.1.    Аудит фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

         1.2.    Термін випуску звітності до «23» квітня 2021 року.

2.    Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Строк дії конкурсних пропозицій повинен бути не менше ніж 90 днів з дати їх подання.

3.    У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:

      3.1.    відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

          3.2.    включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

    3.3.    у яких за попередній річний звітний період сума винагороди, отримана від кожного підприємства, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

         3.4.    не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг ПрАТ «СК «Саламандра».

4.    Для участі у Конкурсі необхідно подати наступні документи:

       4.1.    Цінову пропозицію (вартості надання послуг, зазначених в Завданні з обов’язкового аудиту фінансової звітності); умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту; інформацію щодо строку, протягом якого конкурсна пропозиція вважається дійсною.

       4.2.    Відомості щодо структури власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження.

    4.3.    Інформація про команду аудиторів, яка використовується в роботі: загальна кількість співробітників, докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

    4.4.    Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

        4.5.    Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ.

     4.6.    Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту.

       4.7.    Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником).

       4.8.    Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником).

       4.9.    Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства.

   4.10.    Копію чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

       4.11.    Копія Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

       4.12.    Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

     4.13.    Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо).

5.    Графік проведення Конкурсу

Терміни подачі конкурсних пропозицій електронною поштою до 15.01.2020 включно на електронну адресу: a.nosyk@salamandra.ua.

Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою радою Товариства засобами електронної пошти.

Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться на офіційному сайті Товариства.
Контактна особа: Суганяк Аліна Олександрівна, 0 800 501 644, a.nosyk@salamandra.ua

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

Все статьи:

Отзывы о страховых компаниях Украины: стоит ли им верить? 2022.2.16 Отзывы о страховых компаниях Украины: стоит ли им верить? Что такое износ по ОСАГО и как рассчитать | СК Salamandra 2022.2.4 Что такое износ по ОСАГО и как рассчитать | СК Salamandra Прекращение действия оферты №01/ДСЦПВ 2021.1.31 Прекращение действия оферты №01/ДСЦПВ Программа страхования COVID-19 2021.1.31 Программа страхования COVID-19 Заплати меньше, чтобы получить больше 2021.1.31 Заплати меньше, чтобы получить больше Salamandra всегда позаботится о Вас 2021.2.3 Salamandra всегда позаботится о Вас Страховые выплаты за первый квартал 2020 года 2021.1.31 Страховые выплаты за первый квартал 2020 года Рекомендации и меры безопасности во время пандемии 2021.2.3 Рекомендации и меры безопасности во время пандемии Страхование - это не расходы, а гарантия 2021.2.3 Страхование - это не расходы, а гарантия Salamandra отвечает и Вы будьте ответственными 2021.2.11 Salamandra отвечает и Вы будьте ответственными 4 советы которые уберегут Вас от недобросовестных правоохранителей 2021.2.11 4 советы которые уберегут Вас от недобросовестных правоохранителей Коронавирус и туристическое страхование 2021.2.11 Коронавирус и туристическое страхование