Рус

Ліцензії

Обов'язкове страхування

від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі обов’язкового медичного страхування від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, які мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, які фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів команди добровільних пожежних дружин (команд) від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 15.03.2016 №555 | Cтрахова діяльність у формі обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

Добровільне страхування

від 05.04.2016 № 708 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я) від 15.03.2016 №555 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажно-багажу)) від 05.04.2016 № 708 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних лих від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків від 05.04.2016 № 708 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів транспорту) від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби від 07.07.2016 № 1591 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування інвестицій від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів і багажу (вантажобагажу) від 07.07.2016 № 1591 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування медичних витрат від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) від 07.07.2016 № 1591 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції від 15.03.2016 № 555 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків від 15.03.2016 №555 | Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]
0735600090