Рус

Публічна інформація

1. Інформація про повне найменування, ідентифікаційний код місцезнаходження фінансової установи:

Повне найменування:

 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" САЛАМАНДРА"
 • PRIVATE JOINT STOCK COMPANY „INSURANСE COMPANY «SALAMANDRA»
 • ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ „САЛАМАНДРА“

Скорочене найменування:

 • ПРаТ «СК «САЛАМАНДРА»
 • PrJSC «IC «SALAMANDRA»
 • ЧАО «СК «САЛАМАНДРА»

Ідентифікаційний код:
Код ЄДРПОУ 21870998

Місцезнаходження:
36019, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10

2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
ПрАТ «САЛАМАНДРА» провадить страхову діяльність у формі добровільного та обов’язкового страхування на підставі виданих ПрАТ «САЛАМАНДРА» ліцензій на здійснення добровільних та обов’язкових видів страхування.

3. Стуктура власності. Відомості про власників істотної участі та про остаточних ключових учасників.

4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:


з/п
Прізвище, ім'я, по батькові особиЗаймана посада
123
1Маленко Роман ІгоревичГенеральний директор
3Гончарова Олена СергіївнаЧлен Наглядової ради

5. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, наведено у вкладці «Ліцензії»

6. Річна фінансова звітність

7. Перелік агентів "Salamandra"

8. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

 • Дата державної реєстрації − 18.11.1994
 • Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань − 21.09.2004, № 1 224 120 0000 002340

9. Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія А01 № 064364 дата видачі 18.11.1994

10. Контактна інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: Національний банк України:

Національний банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Скринька для приймання документів в паперовому вигляді установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б

Телефон: 0800505240

E-mail: nbu@bank.gov.ua

11. Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:
01001, м.. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

Телефон: (044) 279-12-70

12. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

Усі спори, що виникають із договору страхування між ПрАТ «СК «Саламандра» та Клієнтом (Страхувальником), вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленом чинним законодавством України.

Клієнт має право на звернення:
1) до ПрАТ «СК «Саламандра»:

 • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «Саламандра»: 36019, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10
 • в електронній формі на адресу: dis@salamandra.ua
 • усно (особисто або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 0 (800) 501 644, 209 - безкоштовно з мобільного)

2) до Національного банку України за реквізитам вказаними вище.

Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому (електронному) вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

13. Кодекс корпоративного управління