Рус

Публічна інформація

1. Загальна інформація про фінансову установу:

Повне найменування:

 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" САЛАМАНДРА"
 • PRIVATE JOINT STOCK COMPANY „INSURANСE COMPANY «SALAMANDRA»
 • ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ „САЛАМАНДРА“

Скорочене найменування:

 • ПРаТ «СК «САЛАМАНДРА»
 • PrJSC «IC «SALAMANDRA»
 • ЧАО «СК «САЛАМАНДРА»

Ідентифікаційний код:
Код ЄДРПОУ 21870998

Місцезнаходження:
36019, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10

За вказаною адресою приймаються скарги споживачів.

Офіси для обслуговування клієнтів

Контактні телефони: 0733209209, 209

Адреса ел. пошти: [email protected]

Перелік власних веб-сайтів: https://salamandra.ua/

2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

ПрАТ «САЛАМАНДРА» провадить страхову діяльність у формі добровільного та обов’язкового страхування на підставі виданих ПрАТ «САЛАМАНДРА» ЛІЦЕНЗІЙ на здійснення добровільних та обов’язкових видів страхування.

Перевірити відомості можливо на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ за посиланням: https://kis.bank.gov.ua

3. Стуктура власності. Відомості про власників істотної участі та про остаточних ключових учасників.4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:


з/п
Прізвище, ім'я, по батькові особиЗаймана посада
1Маленко Роман ІгоровичГенеральний директор
2Фідзіна Тарас ВалерійовичГолова Наглядової ради
3Кривуненко Олександр ВіталійовичЧлен Наглядової ради

5. Інформація про торгівельні марки (знаки для товарів і послуг):

6. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність

7. Перелік агентів "Salamandra"

8. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

 • Дата державної реєстрації − 18.11.1994
 • Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань − 21.09.2004, № 1 224 120 0000 002340
 • Ідентифікаційний код: 21870998

9. Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Перевірити відомості можливо на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ за посиланням:
https://kis.bank.gov.ua/

10. Контактна інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: Національний банк України:

Національний банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Скринька для приймання документів в паперовому вигляді установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б

Телефон: 0800505240

E-mail: [email protected]

11. Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:
01001, м.. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

Телефон: (044) 279-12-70

12. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

Усі спори, що виникають із договору страхування між ПрАТ «СК «Саламандра» та Клієнтом (Страхувальником), вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленом чинним законодавством України.

Клієнт має право на звернення:
1) до ПрАТ «СК «Саламандра»:

 • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «Саламандра»: 36019, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10
 • в електронній формі на адресу: [email protected]
 • усно (особисто або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 0733209209, 209 )

2) до Національного банку України:

 • в електронній формі використовуючи онлайн-форму на вебсайті НБУ, або на електронну пошту [email protected];
 • письмово, шляхом надсилання листа разом із документами на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому (електронному) вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

13. Політика конфіденційності

14. Кодекс корпоративного управління

15. Інформація про фінансову послугу

16. Інформація про договір про надання фінансових послуг

17. Основні показники діяльності

Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Саламандра» можливо перевірити на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6

18. Проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Результати конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності

0735600090