Рус

Публічна інформація ❘ Страхова компанія Salamandra

1. Інформація про повне найменування, ідентифікаційний код місцезнаходження фінансової установи:

Повне найменування:

 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" САЛАМАНДРА"
 • PRIVATE JOINT STOCK COMPANY „INSURANСE COMPANY «SALAMANDRA»
 • ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ „САЛАМАНДРА“

Скорочене найменування:

 • ПРаТ «СК «САЛАМАНДРА»
 • PrJSC «IC «SALAMANDRA»
 • ЧАО «СК «САЛАМАНДРА»

Ідентифікаційний код:
Код ЄДРПОУ 21870998

Місцезнаходження:
36023, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10

2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
ПрАТ «САЛАМАНДРА» провадить страхову діяльність у формі добровільного та обов’язкового страхування на підставі виданих ПрАТ «САЛАМАНДРА» ліцензій на здійснення добровільних та обов’язкових видів страхування.

3. Відомості про власників істотної участі та про остаточних ключових учасників:

4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:


з/п
Прізвище, ім'я, по батькові особиЗаймана посада
123
1Маленко Роман ІгоревичГенеральний директор
3Гончарова Олена СергіївнаГолова Наглядової ради

5. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, наведено у вкладці «Ліцензії»

6. Річна фінансова звітність

7. Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності):

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАСОЛЬ.ЮА"
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХ КОНСАЛТИНГ"
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС-ЛАЙН"

8. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

 • Дата державної реєстрації − 18.11.1994
 • Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань − 21.09.2004, № 1 224 120 0000 002340

9. Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія А01 № 064364 дата видачі 18.11.1994

10. Контактна інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: Національний банк України:

Національний банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Скринька для приймання документів в паперовому вигляді установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б

Телефон: 0800505240

E-mail: nbu@bank.gov.ua

11. Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:
01001, м.. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

Телефон: (044) 279-12-70

12. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

Усі спори, що виникають із договору страхування між ПрАТ «СК «Саламандра» та Клієнтом (Страхувальником), вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленом чинним законодавством України.

Клієнт має право на звернення:
1) до ПрАТ «СК «Саламандра»:

 • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «Саламандра»: 36023, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10
 • в електронній формі на адресу: dis@salamandra.ua
 • усно (особисто або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 0 (800) 501 644, 209 - безкоштовно з мобільного)

2) до Національного банку України за реквізитам вказаними вище.

Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому (електронному) вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

Схематичне зображення структури власності капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА», Код ЄДРПОУ: 21870998

13. Кодекс корпоративного управління

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» – Явтушенко Юрій Олексійович, Україна, 13.06.1967 р.н.

**В даній структурі зазначений реальний кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» у відповідності до актуальних даних ЄДРПОУ.

Трастові декларації, договори довірчого управління, афідевіти тощо з іншими фізичними та юридичними особами не укладалися.

14. Перелік агентів "Salamandra"